TERVETULOA KOTISIVUILLENI!

Toiminta ja palvelut

Olen yksityisenä ammatinharjoittajana toimiva neuropsykologi ja tarjoan neuropsykologista kuntoutusta ja ohjausta kouluikäisille lapsille ja nuorille sekä aikuisille Etelä-Pohjanmaalla ja lähialueella. Päätoimipaikkani on Seinäjoella. Kuntoutustyöskentely on tavoitteellista, suunniteltua ja perustuu uusimpiin kuntoutuskäytänteisiin. Käytännön työskentely muotoutuu kuntoutusta tarvitsevan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kuntoutuksen maksusitoumuksen antajana voi toimia Kela, kotikunnan perusterveydenhuolto tai Vakuutusyhtiö.

Olen Valviran laillistama psykologi ja suorittanut kliinisen neuropsykologian (ET) jatko-opinnot. Neuropsykologisen kuntoutuksen palveluntuottajana olen työskennellyt päätoimisesti v. 2001 lähtien.

Kuntoutusasiakkaat

Neuropsykologinen kuntoutus on lääkinnällistä kuntoutusta, joka tähtää asiakkaan tarpeista riippuen mm. oppimisvaikeuksien helpottamiseen, toimintakyvyn kohentamiseen sekä elämänlaadun parantamiseen. Kuntoutuksella tuetaan mahdollisimman itsenäistä selviytymistä esimerkiksi koulussa, opinnoissa sekä omassa työ- ja arkiympäristössä. Työni kohderyhmänä ovat asiakkaat, joilla voi olla esim.
+oppimis- ja tiedonkäsittelyvaikeuksia
+neurologinen sairaus tai vamma (aivoverenkiertohäiriö, aivovamma, aivokasvain)
+kehityksellisiä erityisvaikeuksia (mm. kielelliset erityisvaikeudet, hahmottamisen vaikeudet)
+kehityksellisiä neuropsykiatrisia vaikeuksia

Neuropsykologinen kuntoutus ja ohjaus

Neuropsykologisen kuntoutuksessa vahvistetaan kuntoutujan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä arjessa, harjoitellaan toimivia oppimistapoja ja helpotetaan kognitiivisissa toiminnoissa, kuten muistissa ja hahmottamisessa ilmenneitä vaikeuksia. Kuntoutuksessa voidaan työstää erilaisia harjoitteita, harjoitella oppimisstrategioita etsiä oireita kompensoivia toimintatapoja. Neurologisissa sairauksissa sairastumiseen liittyvän tiedon antaminen, kuntoutujan sopeutumisen helpottaminen ja tunnetason tukeminen ovat osa kuntoutusta. Asiakasta tuetaan oireiden ja oman toimintatyylin tunnistamisessa sekä ohjataan käyttämään tapoja, jotka helpottavat itsenäistä selviytymistä koti-, koulu- ja työympäristöissä.

Kuntoutuksen sisällöt ja tavoitteet suunnitellaan asiakkaan lähtötilanteen mukaan. Lähettävä taho on tavallisesti jo kuntoutussuunnitelmassaan esittänyt alustavat tavoitteet kuntoutukselle. Yhteistyö läheisten, terveydenhuollon henkilöstön sekä muiden asiakkaan toiminta- ja elinympäristöön kuuluvien, kuten koulun kanssa on tärkeää ja hyödyllistä. Kuntoutujilta sekä heidän lähiverkostoltaan saatava palaute ohjaa kuntoutuksen suuntaa ja sisältöjä.

Kelan kustantama kuntoutus

Kelan kustantama vaativa lääkinnällinen kuntoutus toteutetaan voimassa olevan Kelan avoterapiastandardin mukaisesti. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus edellyttää asiakkaalle laadittua kuntoutussuunnitelmaa sekä Kelan antamaa kuntoutuspäätöstä. Kuntoutusta haetaan Kelan kuntoutushakemuksella KU 104. Lääkinnälliseen kuntoutukseen on mahdollista saada matkakorvausta. Tietoja Kelan kuntoutuksiin liittyvistä etuuksista, palvelunumeroista sekä toimistoista ja palvelupisteistä löytyy Kelan verkkosivuilta.

Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Maakunnankatu 3 A 9
60100 Seinäjoki
puh. 040 7595730
sähköposti harri.volanto@gmail.com